Gyakran Ismételt Kérdések - SZÁMLÁZÁS

Hogyan történik a számlázás?

1. Egyszeri díjak számlázása

Az egyszeri díjak számlázására a szolgáltatás bekötése és aktiválása után, az ügyfélszolgálati rendszerben történő feldolgozást követően kerül sor. Egyszer fizetendő díj pl. a határozatlan idejű szerződéseknél felszámított csatlakozási és telepítési díj, a szerződés időtartamától függetlenül a távközlési eszközökért felszámított óvadék díj, vagy a telefonszám hordozási díja. Ezeket a tételeket tartalmazó számlát az első havi előfizetési díjat magába foglaló számlával egyidejűleg készítjük és továbbítjuk Önnek.

2. Havi előfizetési díjak számlázása

A szolgáltatás aktiválását követően elindítjuk a havi előfizetési díjak számlázását a választott szolgáltatásoknak megfelelően. A számlát az első hónapban a bekötés napjához igazítva, időarányosan készítjük, majd a továbbiakban a havi számlázási rendnek megfelelően minden hónap 10. napjáig.

3. Telefon forgalmi díjak számlázása

A telefon forgalmi díjak számlázása utólag történik, a tárgyhónapban mindig a tárgyhót megelőző hónap forgalmi díjait számlázzuk. A számlákon a forgalmi díjakat is tételesen tüntetjük fel, és van lehetőség arra is, hogy a számla mellé Ön díjmentesen részletes számlamellékletet kérjen, ami telefonszámokra bontva tartalmazza a kimenő hívásokra vonatkozó információkat.

Az egyszeri és havi előfizetési díjakat tartalmazó számlákat elektronikus vagy postai úton juttatjuk el ügyfeleinknek.
Az elektronikus számlázás előnyeit érdemes kihasználni, (ha van lehetősége banki átutalással vagy csoportos beszedési megbízás megadásával kiegyenlíteni a számláit) mert elkerülhető a számlaküldéssel járó plusz költség. Szerződéskötéskor jelezheti elektronikus számla iránti igényét, illetve azt a későbbiekben is bármikor kérheti.

 Hogyan egyenlíthetem ki a tartozásomat?

A számlák kiegyenlíthetőek - amennyiben Ön ezt a fizetési módot választotta - csekkes befizetéssel, illetve a postázott vagy elektronikusan küldött számlák esetében átutalással vagy csoportos beszedési megbízás megadásával.

Amennyiben befizetéseit banki átutalással teljesíti, kérjük, hogy a közlemény rovatban tüntesse fel a számláin is megtalálható 7 jegyű szerződésszámát!

Csoportos beszedési megbízás megadása esetén a következő adatokra lesz szüksége bankjának:

  • Fogyasztó (az Ön, mint előfizető) azonosítója: ez az Ön 7 jegyű szerződésszáma
  • Jogosult (IntelliHome Kft.) azonosítója: A24866794 

Amennyiben a számázással, a számlák kiegyenlítésével, aktuális egyenlegével kapcsolatban bármilyen kérdése van, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz!

Hol találhatom meg ügyfélszámomat?

A számlákon megtalálhatók a szolgáltatóra vonatkozó főbb információk, székhely, adószám, bankszámlaszám, telefonos elérhetőség. Jól láthatóan feltüntetésre kerül az adott számla kelte, fizetési határideje, fizetési módja, valamint a számla sorszáma.

Az előfizetői szerződésszám az Ön azonosítója, ami megkönnyíti az ügyfélszolgálati ügyintézést, a számla bal oldalán, a céginformációk alatt található.

Csoportos beszedési megbízásom van, mégsem emelték le a díjat a számlámról. Mi lehet ennek az oka?

 

Elképzelhető, hogy megbízása még nem érvényes. A megbízások átfutási ideje kb. 30 nap, amíg számláján nem a „csoportos beszedés” fizetésmód szerepel, addig nem tudjuk számláját terhelni érvényes megbízás hiányában.

Fedezethiány: szíveskedjen ellenőrizni, hogy számláján a szükséges fedezet rendelkezésre áll-e. Amennyiben nem, kérjük, hogy az aktuális havi számlát más módon rendezze (átutalással, banki vagy ügyfélszolgálati készpénzes befizetéssel, vagy postai csekken. A postai csekkes befizetés plusz költséggel jár. Amennyiben a megfelelő fedezetről gondoskodik, a soron következő esedékes díjakat havi rendszerességgel leemeljük számlájáról.

Alacsony limit: kérjük, ellenőrizze, hogy megfelelő limit-összeget adott-e meg a megbízáskor!

 

Miért van, hogy az első havi számla más összeget tartalmaz, mint a szerződésben meghatározott összeg?

 

 Az első havi előfizetési díjat tartalmazó számla a bekötés (aktiválás) napjától részarányosan tartalmazza a havi előfizetési díjakat. A törthónap után következő számla már a teljes, szerződésnek megfelelő összeget tartalmazza.

Előfordulhat, hogy határozott idejű szerződésének lejártával a kedvezményes árak helyett már a listaárat számláztuk. Kérjük, hogy számlázással kapcsolatos kérdés esetén érdeklődjön ügyfélszolgálatunk bármely elérhetőségén!

end faq

Elérhetőségeink

Nyitva tartás

Hétfő: 8:00 - 16:00
Kedd: 8:00 - 16:00
Szerda: 8:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 16:00
Péntek: 8:00 - 13:30

2151 Fót, Szent László utca 1.